Stavební akustika pro Projektanty

Stavební akustika pro Projektanty

více informací

Komplexní řešení

Služby v oblasti  stavební akustiky. Posuzujeme míru hluku, provádíme akustické modelování, hodnotíme zvukové izolace a dodáváme dokumenty pro potřeby stavebních úřadů a KHS jako jsou hlukové studie a další.

Podrobně

Důraz na akustiku v projektování

Jako projektant musíte přikládat významnou pozornost akustice, která je klíčová pro pohodlí, bezpečnost a hodnotu budov. Správně navržená akustika zvyšuje kvalitu životního a pracovního prostředí.

Hlukové studie

Liniové a stacionární zdroje zvuku. Identifikujeme a navrhujeme řešení pro hluk z technických zařízení, jako jsou vzduchotechnika, klimatizace, tepelná čerpadla, výtahy, kotelny atd.

Dodáváme dokumentaci pro stavební úřady a krajské hygienické stanice.

Měření hluku

Poskytujeme komplexní měření hluku jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí.

Studie prostorové akustiky

Studie prostorové akustiky pro zjištění optimální doby dozvuku v jednotlivých místnostech včetně návrhu řešení a realizace.

Dobu dozvuku zjišťujeme buď přes modelaci prostorů z Vašich vizualizací nebo z měření přímo na místě.

Akustické modely

Vytváříme akustické modely pro existující i plánované budovy, což umožňuje projektantům předem identifikovat a řešit potenciální problémy.

Podpora při stavebním a kolaudačním řízení

Pomáháme při plnění akustických norem a požadavků pro úspěšné stavební a kolaudační řízení. Komunikujeme s přiřazenou KHS a hlukovou studii konzultujeme přímo s pověřenou osobou, aby se předešlo jakýmkoliv chybám.

Měření vzduchové neprůzvučnosti

Provádíme měření vzduchové neprůzvučnosti pro zajištění odpovídající akustické izolace mezi prostorami, respektive pro návrh odpovídajících úprav k zajištění hlukové pohody.

Ozvěte se nám

    Přidat soubor

    * povinná pole

    Doručení trvá v průměru 2-3 týdny. Platí 1 rok záruka a 14denní lhůta pro vrácení.

    ozvěte se nám